پخش گردو تویسرکان

پخش گردو بسته بندی تویسرکان

گردو از خشکبار های بسیار پرمصرفی است که به دلیل خاصیت فراوانی که دارد نام شاه آجیل را به خود اختصاص داده است. تویسرکان که بهترین منطقه تولید گردو است قطب این مح

بیشتر بخوانید