مراکز تولید گردو

مراکز تولید گردو ایرانی

شاید بارها اسم گردو تویسرکان به گوشمان خورده باشد، یکی از شهرهایی که مرکز تولید گردو ایرانی است و گردوهای آنجا خیلی شناخته شده می باشد. بهترین گردو ایرانی که از

بیشتر بخوانید