قیمت گردو درشت

فروش گردو کاغذی درشت

بر اساس اطلاعات موجود شاید بتوانیم بگوییم گردو کاغذی درشت به آن دسته از گردو ها گفته می شود که اندازه بیشتری در قیاس با سایر گردو ها دارند و افزون بر آن پوستی ن

بیشتر بخوانید