فروش گردو 2 کیلویی

فروش گردو با پوست 2 کیلویی

فروشندگان در مرکز فروش گردو بر اساس شرایط شغلی و کاری خویش، جو حاکم بر بازار‌های جهانی و داخلی، میزان تقاضا و خرید مردم از روش‌ها و شیوه‌های گوناگونی برای عرضه

بیشتر بخوانید