فروش گردو کاغذی تویسرکان

فروش گردو کاغذی تویسرکان

گردوی تویسرکان به گردوی پوست کاغذی شهرت پیدا کرده این گردو دارای پوستی بسیار نازک است که حتی با فشار دست می توان آن را شکست مغز این محصول عالی بسیار سفید و پر ر

بیشتر بخوانید