فروشنده گردو درشت

فروشنده گردو درشت صادراتی

فروشنده گردو درشت صادراتی چون محصولاتی با کیفیت را صادر می کند در بازار خارجی بسیار موفق است و می تواند از صادرات گردو هایش ارز زیادی برای کشور بیاورد و همچنین

بیشتر بخوانید