عرضه گردو کیلویی

عرضه انواع گردو به صورت کیلویی

گردو در تمامی نقاط جهان تولید بسیار بالایی در تنوع گونه های مختلف داشته و توسط هر فردی برای موارد مختلفی به کار برده می شود. عرضه انواع گردو کیلویی بسیار مورد ت

بیشتر بخوانید