عرضه گردو ارزان

عرضه مستقیم گردو ارزان

گردوهایی که در بازار مشاهده می شود در دو نوع با پوست و بدون پوست عرضه شده است که هر کدام از آن ها بازه قیمتی متفاوتی دارد. با عرضه مستقیم گردو ارزان، شما می توا

بیشتر بخوانید