صادرات گردو همدان

صادرات گردو درجه یک همدان

صادرات گردو درجه یک همدان با قیمت مناسبی به کشور های حوزه خلیج همیشه فارس و اروپایی انجام می شود به همین دلیل ارزآوری خوبی نصیب کشور شده است گردو آمونیاک موجود

بیشتر بخوانید