صادرات گردو تازه

صادرات گردو تازه تویسرکان

صادرات گردو تازه تویسرکان به نقاط مختلف از دنیا انجام می‌شود و به عنوان مثال می‌توان به تمام کشورهای عربی حاشیه حوزه خلیج فارس و دریای عمان اشاره کنیم که از مشت

بیشتر بخوانید