صادرات گردو اعلا

صادرات گردو اعلا تویسرکان

گردو تویسرکان گردویی شناخته شده و اعلا است که بیشتر آن را برای مصرف داخلی می چینند. این گردوها مغز دار و خوشمزه می باشند. متاسفانه امروزه صادرات گردو تویسرکان چ

بیشتر بخوانید