شرکت فروش گردو ایرانی مرغوب

شرکت فروش عمده گردو ایرانی مرغوب

گردو ایرانی مرغوب از خانواده مغزیجات بوده که به صورت تازه و خشک مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول در ابتدا دارای پوسته ای سبز بوده که پس از خشک شدن جدا می شو

بیشتر بخوانید