سفارش گردو درشت

سفارش گردو کاغذی درشت

گردو کاغذی درشت به گردوهایی با پوست قهوه ای نازک گفته می شود ، گردوهای کاغذی به راحتی و با فشار دست شکسته می شوند این گردوها خواص بسیار زیادی دارند و در تهیه ی

بیشتر بخوانید