سفارش گردو خورشتی

سفارش عمده گردو خورشتی

در برخی از نقاط کشور شرایط آب و هوایی به گونه ای فراهم شده است، تا کشاورزان کاشت اساسی خود را انواع گردو قرار دهند. که یک نوع آن گردو خورشتی ایرانی نام دارد. به

بیشتر بخوانید