تولید گردو مرغوب

قطب تولید گردو مرغوب صادراتی

اگر بخواهیم گردو مرغوب و با کیفیت را تهیه کنیم بهتر است با پوست خریداری کنیم و در انتخاب گردو، ظاهر آن بايد كاملاً گرد باشد و زمانی که گردو را محکم با دست فشار

بیشتر بخوانید