بازار فروش گردو

بازار فروش گردو پوست کاغذی

گردو، میوه تک دانه‌ ای که از درخت گردو رشد کرده و منبع مفیدی از چربی، فیبر و پروتئین است. درختان این میوه در بومی شرق آمریکای شمالی یافت می‌شود، امروزه در چین،

بیشتر بخوانید