گردو کاغذی کیلویی

قیمت خرید گردو کاغذی کیلویی

منظور از نام کاغذی که بر روی گردوها گذاشته اند بخاطر پوست نازک آن هاست، گردوها هر یک دارای پوست متفاوتی بوده که معمولا در نمه های ضخیم، متوسط و نازک دسته بندی م

بیشتر بخوانید